Hydraulik

Zakłady Porcelany Stołowej Karolina Sp. z o.o.

Opublikowano 1 rok temu

Aplikuj online

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.

Osoby zainteresowane pracą w ZPS „KAROLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej proszone są o przesyłanie aplikacji (CV) pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@karolina.info.pl lub na adres siedziby Spółki: ZPS „KAROLINA” Sp. z o.o., ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska, z dopiskiem „Dział Spraw Pracowniczych - Rekrutacja”.
Osoby składające aplikacje w ramach prowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy oraz osoby składający aplikacje dobrowolnie, proszone są o dołączenie następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - ZPS „KAROLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej w celu udziału w procesie rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Brak zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych oznaczać będzie odrzucenie aplikacji i jej zniszczenie lub usunięcie z systemów informatycznych Administratora.