O porcelanie

Do produkcji wyrobów porcelanowych stosuje się około 50% kaolinów oraz 21% skaleni i 29% kwarców. Dodatkowo do szkliwa używa się: tlenek glinu, dolomit, kaolin palony. Surowce twarde do produkcji mas i szkliwa rozdrabniane są w młynach kulowych na mokro z udziałem mielników krzemiennych.

Produkcja porcelany Karolina
Formowanie porcelany w ZPS Karolina

W procesie produkcji porcelany białej i porcelany FBC możemy wyróżnić trzy główne sposoby formowania wyrobów porcelanowych. Są to:

  • formowanie metodą prasowania izostatycznego;
  • formowanie metodą formowania wyrobów z masy plastycznej;
  • odlewanie z masy lejnej.

Do produkcji wyrobów porcelanowych stosuje się około 50% kaolinów oraz 21% skaleni i 29% kwarców. Dodatkowo do szkliwa używa się: tlenek glinu, dolomit, kaolin palony. Surowce twarde do produkcji mas i szkliwa rozdrabniane są w młynach kulowych na mokro z udziałem mielników krzemiennych.

Prefabrykaty porcelanowe w ZPS Karolina