O porcelanie

Do produkcji wyrobów porcelanowych stosuje się około 50% kaolinów oraz 21% skaleni i 29% kwarców. Dodatkowo do szkliwa używa się: tlenek glinu, dolomit, kaolin palony. Surowce twarde do produkcji mas i szkliwa rozdrabniane są w młynach kulowych na mokro z udziałem mielników krzemiennych.

W procesie produkcji porcelany białej i porcelany FBC możemy wyróżnić trzy główne sposoby formowania wyrobów porcelanowych. Są to:

  • formowanie metodą prasowania izostatycznego;
  • formowanie metodą formowania wyrobów z masy plastycznej;
  • odlewanie z masy lejnej.

Zaformowane i wysuszone półfabrykaty poddawane są pierwszej obróbce termicznej w piecu tunelowym na tzw. biskwit. Temperatura wypalania biskwitu wynosi około 1000°C. Następnie wyroby są szkliwione metodą ręczną lub mechaniczną i poddawane drugiej obróbce termicznej, to jest wypałowi ostremu. Wypał wyrobów porcelanowych na ostro odbywa się w temperaturze od 1380 do 1400°C w atmosferze redukcyjnej. Wypalone i przesortowane wyroby porcelanowe zdobione są dekoracjami kalkowymi i malarskimi.

Czytaj również: