Kariera w Karolinie

Dowiedz się więcej o pracy w ZPS Karolina

Kariera w Karolinie

Zasady, które nam przyświecają

Nasza polityka personalna

Celem prowadzonej w ZPS „KAROLINA” polityki personalnej jest trwała zmiana postaw pracowników oraz zwiększanie poziomu świadomego oddziaływania na klientów wewnętrznych i zewnętrznych, a dzięki temu osiąganie trwałego wzrostu efektywności pracy oraz innowacyjności i zaangażowania wokół celów Spółki.

Poziom wiedzy pracowników oraz ich wykształcenie wraz z motywacją i zaangażowaniem stanowią klucz do dalszego rozwoju.

Aby utrzymać czołową pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku dbamy o najwyższy poziom umiejętności i profesjonalizmu naszych pracowników. Możliwe jest to dzięki zatrudnianiu ambitnych osób, dla których bardzo ważnym elementem jest rozwój zawodowy i realizacja celów osobistych.

Kryteria przyjęć do ZPS Karolina

Przy naborze kadry pracowniczej kierujemy się kilkoma ważnymi kryteriami takimi jak:

 • kompetencje (poziom wiedzy i umiejętności);
  odpowiedzialność (za siebie, za zespół, za firmę)
 • doświadczenie zawodowe;
 • perspektywiczne myślenie;
 • kreatywność;
 • otwartość na zmiany;
 • praca zespołowa.
Praca w ZPS Karolina

Zasady i wartości

Generalną  zasadą, na której opiera się polityka personalna w ZPS „KAROLINA” jest zatrudnianie personelu będącego w stanie zapewnić i utrzymać skuteczne i efektywne realizowanie procesów zachodzących w Spółce. Polityka personalna ZPS „KAROLINA” opiera się na następujących zasadach:

 • Zapewnienie integracji zasobów ludzkich i celów ekonomicznych.
 • Inteligentne zarządzanie kapitałem ludzkim wraz z systemami motywacji.
 • Tworzenie partnerskich więzi na linii podwładny – przełożony.
 • Zapewnienie kompetentnego kierownictwa i specjalistów oraz pozostałego personelu o wysokich kompetencjach.
 • Wspieranie przyjętych wartości i zasad, do których należy:
  • bycie lojalnym i godnym zaufania;
  • postępować odpowiedzialnie i stanowczo;
  • aktywnie i w pełni wykorzystywać swoje możliwości;
  • starannie i sumiennie wykonywać powierzone obowiązki;
  • utrzymywać koleżeńskie relacje i być otwartym na współpracę;
  • motywować i angażować innych do realizacji własnych zamierzeń;
  • inicjować i konstruktywnie poszukiwać rozwiązań;
  • dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem;
  • kreować pozytywny wizerunek Spółki;
  • unikać konfliktów i nieporozumień;
  • doskonalić własne umiejętności.