your career at our company

Read more about our work ethics
Our values

Our Values

Our main policy is to maintain the production with the efficency and well-being of our employees. The other goals are: 

 • Integrate goals of the production and personel well-being
 • Managing the Inteligentne zarządzanie kapitałem ludzkim wraz z systemami motywacji.
 • Tworzenie partnerskich więzi na linii podwładny – przełożony.
 • Zapewnienie kompetentnego kierownictwa i specjalistów oraz pozostałego personelu o wysokich kompetencjach.
 • Wspieranie przyjętych wartości i zasad, do których należy:
  • bycie lojalnym i godnym zaufania;
  • postępować odpowiedzialnie i stanowczo;
  • aktywnie i w pełni wykorzystywać swoje możliwości;
  • starannie i sumiennie wykonywać powierzone obowiązki;
  • utrzymywać koleżeńskie relacje i być otwartym na współpracę;
  • motywować i angażować innych do realizacji własnych zamierzeń;
  • inicjować i konstruktywnie poszukiwać rozwiązań;
  • dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem;
  • kreować pozytywny wizerunek Spółki;
  • unikać konfliktów i nieporozumień;
  • doskonalić własne umiejętności.
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!

12 + 7 =

 

Zakład Porcelany Stołowej Karolina
zadzwoń do nas: 74 858 82 12
rekrutacja@porcelanakarolina.pl